Interface Reconnect

Inspirerade av en gemensam önskan att återförena människor och rum med naturen.

Behovet av att anknyta till naturen – och fördelarna som uppfyllandet av detta behov för med sig – är inget nytt koncept. Men för första gången kan vi mäta hur stor inverkan detta har i en byggd miljö, och sedan svara på denna inneboende önskan genom att tillämpa biofiliska principer när vi designar byggande och inredning.

Biofilisk design använder sig av frisk luft, dagsljus och vatten. Den skapar visuella och fysiska kopplingar till naturen. Den införlivar naturliga material, eller material som efterliknar naturen, och naturliga former, och använder sig sedan av förståelsen för människans utveckling för att guida design, ytbehandlingar och möbler - och väcka vissa känslor hos invånaren. Allt för att rum som återspeglar familjära naturliga miljöer, som öppna eller skyddade utrymmen, redan finns inpräglade i vår DNA.

Tanken att dessa enkla steg kan ha en sådan positiv inverkan på ett företags resultat och de anställdas känslomässiga välbefinnande är svindlande. Det inspirerar oss att återförena design och natur – och förändra människans upplevelse av inredning till det bättre.

Biophilia in action

Vi har letat vitt och brett efter projekt som följer biofiliska designprinciper. Ta en titt på de senaste artiklarna – och glöm inte att besöka delen igen då vi uppdaterar den regelbundet.

Om du har arbetat med ett biofilia-inspirerat projekt eller känner till ett som du gillar, vill vi gärna se ditt projekt och dina designer.

Get Involved

Reconnect your space

Tävling i biofil design - Vinnaren

Inspirerade av de fördelar biophilia medför lanserade vi en tävling för att finna idéer på orginella projekt utformade efter biophilias principer. Yrkesverksamma och studenter från hela världen skickade oss sina visioner av urbana miljöer eller interiördesign innefattande biophilians principer och dess fördelar. Du kan läsa mer om tävlingen, se vinnaren, finalisterna och övriga bidrag på tävlingens sidor.

The economics of biophilia

Biofilians kraft kan inte längre ignoreras. Vetenskapliga studier har bevisat biofilians fysiska, psykosociala och praktiska fördelar inom så olika områden som hälso- och sjukvård, utbildning, tillverkning och mer.

Och i dag, mer än någonsin, är biofilisk design både en återställande designstrategi och en konkurrenskraftig affärsmöjlighet som driver fram innovationer inom estetik, funktionalitet och hållbarhet. Här presenterar vi en artikel av miljökonsulterna Terrapin Bright Green som pekar på de ekonomiska fördelarna med att hålla naturen i åtanke vid designprojekt.

Biofilians ekonomi

Varför det är en bra idé att designa med naturen i åtanke

Find out more

The Interface Connection

1994 lanserade vi Mission Zero – vårt program för att eliminera all negativ påverkan vårt företag har på miljön innan år 2020. Det är en vision som delvis inspirerades av boken Biophilia. Den springande punkten var beviset att personlig ansvarskyldighet för naturen växer i och med att vår känslomässiga koppling till naturen växer. Och en personlig koppling till naturen ger människor anledning att göra rätt: satsa på hållbarhet.

Varje beslut som vår grundare Ray Anderson och företaget har tagit sedan 1994 – vare sig det har att göra med design, innovation eller tillverkning – har för avsikt att föra oss ett steg närmare våra hållbarhetsmål. Och föregå med gott exempel för världen vad gäller vårt kollektiva behov av att respektera, skydda och lära oss av naturen.

För alla våra produkter, från skrivbordsidé till färdig matta, tar vi med den påverkan de har på vårt välbefinnande och vår framtid i beräkningen. Vi kallar det formgivning med ett syfte, “Design With Purpose™”.

Det är bakgrunden till att vi har skapat Urban Retreat™. Genom att återspegla den levande världen runt omkring oss i dess design, material och tillverkningsmetod bidrar kollektionen till att uppfylla vår fundamentala önskan om att vara i samklang med naturen – och har på så vis en viktig roll att spela när det gäller att främja produktiviteten i världens företag.

Kollektionen är lugn och fridfull. Den använder sig av naturliga element för att föra in naturens energi och livgivande kvalitéer i företagen, och komplementera biofil design som redan finns på plats eller så frön till ytterligare integrering av naturliga element. Detta är Urban Retreat

Tillsammans kan vi skapa hela interiörer som inte bara är miljövänliga och mer ansvarstagande för miljön, utan också själsligt stärkande för människor. För vi förstår att människans brist på tillfredställelse och välbefinnande på arbetsplatsen har ett högt pris.

natural1-v2natural2-v2natural3-v2

 

Connect with us

Om du har inspirerats av biofilia lika mycket som vi och vill ha hjälp med att förverkliga din biofiliska vision, kontakta oss på interface.se@interface.com eller 020 801 801, eller besök vår webbplats för att ta reda på mer.

Find out more